Súkromie

erotickekontakty.com využívá Vaše registračné údaje za účelom informovania užívateľa o zmenách, novinkách a ďalších dôležitých produktoch. Užívateľ súhlasí s tým, že jeho emailová adresa môže byť použitá pre marketingové účely. Jedná sa najmä o externé produkty a prenosné systémy. Pokiaľ si už neprajete dostávať nami zasielané informácie môžete sa kedykoľvek odhlásiť k odberu. Pre tento účel nájdete v každom emaily príslušný link určený k odhláseniu.

InterMax Polska SP. z o.o.
Plac Solidarności 1/3/5 L. 347
PL 53-661 Wrocław

Copyright 2018 erotickekontakty.com