Súkromie

erotickekontakty.com využívá Vaše registračné údaje za účelom informovania užívateľa o zmenách, novinkách a ďalších dôležitých produktoch. Užívateľ súhlasí s tým, že jeho emailová adresa môže byť použitá pre marketingové účely. Jedná sa najmä o externé produkty a prenosné systémy. Pokiaľ si už neprajete dostávať nami zasielané informácie môžete sa kedykoľvek odhlásiť k odberu. Pre tento účel nájdete v každom emaily príslušný link určený k odhláseniu.

Nothing Else Matters Inc., Avondale house, Bank Hall, St. Michael, BB11078, Barbados

Copyright 2018 erotickekontakty.com